Vedení účetnictví pro právnické osoby Praha

V oblasti účetního poradenství nejsme jen běžným dodavatelem outsourcingu – poskytneme vám komplexní službu vycházející z vašich potřeb. Máme dostatek zkušeností z mnohaleté spolupráce s klienty z nejrůznějších oborů podnikání a dokážeme dobře poradit i vám.

V rámci vedení účetnictví získáte:

  • kompletní zpracování účetní agendy včetně zajištění administrativních činností souvisejících se zpracováním dokladů
  • pravidelný přehled o hospodaření společnosti prostřednictvím základního reportingu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, saldo pohledávek a závazků)
  • základní daňové poradenství související se zpracováním účetní agendy
  • zpracování roční účetní závěrky

Společně s vámi vybereme nejvhodnější formu spolupráce tak, aby byly kryty všechny vaše potřeby. Účetní služby poskytujeme v různém rozsahu, od zajištění kontrolních a poradenských služeb až po kompletní outsourcing.

Klienti nejčastěji volí zpracování účetní agendy v našich kancelářích, nabízíme však i možnost přístupu přes vzdálenou plochu nebo zpracování účetní agendy přímo ve vaší kanceláři.

Účetní poradenství pro právnické osoby

Účetní poradenství pro právnické osoby poskytujeme formou odborných konzultací, případně kontrolního dohledu nad zpracováním účetnictví vaší organizace (tzv. účetní supervize).

Účetní poradenství pro právnické osoby může mít podobu ústního rozhovoru s účetním specialistou či formu písemného stanoviska, zpracovaného dle potřeby daňovým nebo účetním poradcem.

Klientům, kterým zpracováváme účetnictví, poskytujeme základní účetní poradenství v rámci běžné agendy.

Daňové poradenství pro právnické osoby

Společnost E & Fin poskytuje poradenské služby v oblasti přímých a nepřímých daní. Samozřejmostí je dokonalá znalost daňových zákonů a navazujících právních norem.

S námi získáte jistotu správně kalkulovaných daňových povinností, o jejichž výši a termínu platby budete vždy a včas informováni. Vyhnete se tak placení pokut a penále, které souvisejí s prodlením platby nebo s nepřesnou kalkulací.

S klienty řešíme jejich nejrůznější daňové problémy, od každodenních daňových nejasností až po složitější daňové výklady a postupy.

Daňové poradenství pro právnické osoby zahrnuje i zpracování daňových přiznání:

  • DPH
  • daň z příjmů právnických osob
  • silniční daň
  • daň z nemovitosti
  • daň z převodu nemovitosti atd.

Daňová optimalizace

V rámci daňové optimalizace se zaměřujeme především na její komplexnost. Bereme přitom v potaz všechny podnikatelské činnosti našich klientů, a to ve střednědobém horizontu. Nárazovým snížením daňové povinnosti se podniky často připravují o možnost výraznějších úspor v budoucnu.

Daňová optimalizace spočívá v legálním způsobu nastavení všech daňových parametrů tak, aby byla výsledná daňová povinnost co nejnižší. Společně s klientem zpracujeme a navrhneme optimální strukturu transakcí v organizaci, stanovíme plán daňových povinností a optimalizujeme daňové náklady.

Na aktuální daňové problémy našich klientů operativně reagujeme prostřednictvím e-mailu i telefonu. Odpovědi na složitější dotazy zpracováváme nejčastěji ve formě písemných daňových stanovisek. Za prioritu považujeme též srozumitelnost a jednoznačnost našich doporučení klientovi a samozřejmě i rychlost dodání stanoviska.

Zpracování daňového přiznání PO

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob může být často komplikované. K vyhotovení přiznání často nestačí jen vyplnit příslušný tiskopis; bývá nutné zpracovat další přílohy a také vzít v potaz veškeré výjimky, zvýhodnění, osvobození a odpočty, které zákon připouští.

Naši konzultanti vám zaručí, že při zpracování vašeho daňového přiznání bude brán zřetel na všechny aspekty příslušného zákona.

Aby byla zaručena správnost daňového přiznání a výše daně, prověříme veškeré podklady a účetní výstupy, na jejichž základě je přiznání zpracováno. Předejdete tak možným daňovým rizikům, která by bez důkladné prověrky účetnictví nemusela být odhalena.

Zajistíme rovněž zpracování daňového přiznání daňovým poradcem, díky kterému budete moci využít prodloužení lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně o tři měsíce.

Dále poskytujeme daňové poradenství v oblasti dalších přímých i nepřímých daní a vypracování stanoviska daňovým poradcem.

 

Dotaz / poptávka služeb

Jméno
Telefon
Email
Dotaz
Zavřít