Vedení účetnictví pro fyzické osoby Praha

Podnikáte-li jako fyzická osoba / OSVČ / živnostník, poskytneme vám účetní a poradenské služby v rozsahu potřebném pro vaše podnikání.

Máte-li jako účetní jednotka povinnost vést podvojné účetnictví, postaráme se o kompletní zpracování účetnictví a zajistíme veškeré administrativní činnosti související se zpracováním vaší agendy.

Budete mít úplný přehled o vývoji vašeho podnikání díky pravidelným reportům. Součástí běžného zpracování účetní agendy je základní reporting obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přehled pohledávek a závazků. S našimi poradci si však můžete nastavit i speciální report zaměřený na zakázky a oblasti, které potřebujete sledovat.

Poskytujeme účetní a daňové poradenství, můžeme za vás jednat s finančním úřadem.

Vedení daňové evidence

Díky průběžně vedené daňové evidenci (dříve známé pod termínem jednoduché účetnictví) získáte přehled o stavu majetku a závazků, potřebný pro řízení vašeho podnikání. Důsledná evidence příjmů a výdajů poskytuje potřebné údaje pro zjištění základu daně z příjmů a následné podání přiznání k této dani.

Zajistíme vám všechny výstupy potřebné pro manažerské rozhodování, poskytneme vám základní poradenství související se zpracováním vaší agendy. Dohlédneme za vás na dodržení všech legislativních povinností, zastoupíme vás při jednání se správcem daně. O překročení obratu a z toho vyplývajících povinností vás budeme včas informovat.
Účetní poradenství pro fyzické osoby

Podnikáte jako fyzická osoba či jako osoba samostatně výdělečně činná a nevíte si rady s otázkami týkajícími se účetní a daňové problematiky? Přemýšlíte o zahájení podnikání a nejste si jisti, zda si musíte vést účetnictví? V takovém případě jste na správné adrese.

Poskytujeme účetní i daňové poradenství začínajícím podnikatelům i zavedeným fyzickým osobám a OSVČ. Poradíme vám, zda potřebujete vést podvojné účetnictví či daňovou evidenci, a v případě potřeby se postaráme o kompletní vedení vaší agendy. Budete tak pravidelně informování o vývoji vašeho podnikání a nepromeškáte žádnou legislativní novinku, která se týká vaší podnikatelské činnosti.

Daňové poradenství pro fyzické osoby

Jako naši klienti budete vždy předem informováni o výši vaší daňové povinnosti a o termínu její úhrady. Můžete se na nás obrátit se všemi účetními a daňovými dotazy. Ve složitějších otázkách zajistíme písemné vyhotovení stanoviska daňového poradce.

Budeme s vámi pravidelně komunikovat a společně s vámi najdeme řešení, které pro vás bude finančně nejvýhodnější. Na daních tak nezaplatíte více, než je nutné.

Zastupování na úřadech

Zastoupíme vás při jednání s úřady na základě plné moci. Vyřešíme za vás podání všech daňových přiznání a veškerou komunikaci s finančním úřadem. O výsledku této komunikace a z ní plynoucích povinností vás budeme pravidelně informovat a poradíme vám, jak v daném případě dále postupovat. Postaráme se rovněž o veškeré úkony související s případnými kontrolami ze strany finančního úřadu.

Zpracování daňového přiznání FO

Ať už vedete účetnictví, nebo daňovou evidenci, zpracujeme vám daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a postaráme se o případnou komunikaci se správcem daně.

V případě potřeby zajistíme zpracování dalších daňových přiznání (silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti apod.) souvisejících s vaším podnikáním.

Poskytneme vám daňové poradenství, můžeme zajistit vypracování stanoviska daňového poradce.

 

Dotaz / poptávka služeb

Jméno
Telefon
Email
Dotaz
Zavřít