Ekonomické poradenství a reporting

S ohledem na rychle se měnící ekonomickou situaci nabývá na důležitosti podrobné sledování hospodaření společnosti a rychlá reakce na nové skutečnosti.

Naši poradci pro vás zpracují finanční výstupy, rozbory a reporty, na jejichž základě bude možné optimalizovat provozní náklady, zvýšit ziskovost zakázek a optimalizovat finanční toky ve společnosti.

Nástrojem pro získání těchto informací a výstupů je vedení manažerského účetnictví a zpracování plánů hospodaření a reportů, jež jsou klíčové pro rozhodování řídících pracovníků ve společnosti.

V rámci našich poradenských služeb se nespokojíme jen s analýzou nákladové a výnosové hodnoty společnosti, ale komplexně posuzujeme finanční a ekonomický stav podniku. Našim klientům navrhujeme efektivnější řešení a nabízíme nezávislý pohled odborníků na hospodaření společnosti. Spolu s vámi sestavíme plán hospodaření společnosti s ohledem na budoucí investice i možné nákladové úspory. Kromě vyhodnocení plánu pak vyhodnotíme i ziskovost jednotlivých zakázek a eliminujeme ty, které jsou pro podnik ztrátové. Existují-li činnosti, které vašemu podnikání nepřinášejí přidanou hodnotu, zjistíme, jaké zefektivnění a úspory nabízí outsourcing.

Dotaz / poptávka služeb

Jméno
Telefon
Email
Dotaz
Zavřít